Byggskyltar ett måste vid nya projekt

Det viktigt att byggskyltar är tydliga så att alla förstår vad som försiggår på platsen. Inte minst ur försäljningssynpunkt för exempelvis nya bostadsområden.

Kents byggföretag hade fått ett nytt stort projekt som han skulle planera. Det var mycket som skulle vara klart innan själva jobbet kunde börja på riktigt. Det han skulle bygga var ett område med moderna lägenheter i två plan. Området skulle vara grönt och tilltalande så att människor i alla olika åldrar skulle vilja flytta dit.

Det var inte första gången som han gjort liknande saker. En av de första sakerna som behövde göras var att beställa byggskyltar att sätta upp. Här behövde han skyltar med information om själva arbetsområdet. Men även skyltar med illustrationer på hur det skulle se ut när allt var klart. Kunder skulle lockas medan området växte fram.

Proffsiga byggskyltar

Då Kent inte var främmande för denna typ av projekt hade han redan ett företag som var leverantör av byggskyltar. De hade samarbetat bra så det var självklart att kontakta dem. Ett möte bokades för att starta planeringen och skissa lite på vad kunden ville ha och var de ville ha den.

Företaget hade ställningar som alla byggskyltar sattes på. Dessa hyrdes vilket sparade kostnader för inköp av inventarier. De kom snart fram till vad som behövdes och en order lades för att skyltarna så snart som möjligt skulle komma på plats runt själva området. Nöjd med att kunna checka av en sak funderade han på vad som låg näst på tur.

23 Jan 2023