Bostadsanpassning i Stockholm – en levnadsstandard på dina villkor

En bostadsanpassning i Stockholm och andra städer kan se lite olika ut. Avgörande för förändringen är ingenting annat än den boendes individuella behov.

Ingen som har sett filmen “En man som heter Ove” kan ha undgått att fyllas av känslor i samband med scenen då det uppdagas att köksbänkarna i Oves kök är betydligt lägre än i en “vanlig” bostad. Det blir också mer förkrossande när man får reda på anledningen– att Oves fru Sonja var rullstolsburen efter en tragisk bussolycka.

Köksmiljön i Oves hem är ett exempel på bostadsanpassning. Anpassningen möjliggjorde för Sonja att leva ett någorlunda normalt liv i sitt eget hem. Åtminstone till den grad att hon exempelvis kunde laga mat och sköta hushållssysslorna i köket utan att bli begränsad av försvårande och rumsliga förutsättningar.

Bostadsanpassning är möjlig

Sådan anpassning, och mer därtill, är möjlig att genomföra även för dig eller för dina anhöriga. Det räcker att googla på “bostadsanpassning i Stockholm” så förstår du snabbt att ingen ska behöva leva i en bostad man inte kan använda om det är så att man exempelvis använder rullstol, rullator eller går på kryckor.

En bostadsanpassning kan vara antingen stor eller liten – eller någonting mittemellan. Det beror helt och hållet på hur de individuella behoven ser ut. Ibland kan det handla om så små förändringar som att ta bort trösklarna. Andra gånger är de mer omfattande, som till exempel att sänka diskbänkarna som för Sonja i just den film som exemplifierades i första stycket.

2 Apr 2023