Behandla åderbråck med laserteknik

Det är mycket ovanligt att åderbråck försvinner utan behandling. De flesta väljer därför någon slags behandling för att mildra symtomen. En väg är att välja modern laserteknik. Med denna behandlingsväg behöver man inte ha åderbråck under lång tid – vilket man behövde förr. 

Behandlingen går till på följande sätt:

Undersökning 

För att rätt behandling ska kunna ske sker alltid en undersökning först. En läkare genomför en klinisk undersökning och bedömning där du bland annat får förklara varför du vill ha en behandling samt vilka problem du har i vardagen. Nu genomförs även en ultraljudsundersökning som påvisar hur utbrett åderbråcken är. 

När man genomfört behandlingen kan ett förslag läggas upp kring hur behandling skulle kunna genomföras. Det är utifrån detta som du även kan få ett komplett prisförslag. 

Förberedelse

Många kliniker kontaktar dig dagen innan behandling. Detta för att säkerställa sig om att du är frisk nog att genomföra behandlingen. När du sedan kommer till behandlingen kan du förvänta dig vara på kliniken några timmar. 

Behandlingen

Första steget är att läkaren markerar ut hur behandlingen ska ske och att sedan lokalbedövning sker. När laserbehandlingen skett lindas benet och du får vila i ett rum på kliniken. Efter ett par timmar kan du gå hem och sedan återkomma på kommande uppföljning. 

Biverkningar

Behandlingen kan innebära mindre smärtor vilket gör att många väljer att vara sjukskriven någon dag. Men man kan även återgå till jobbet direkt, beroende på vad det är för jobb. Oavsett så påverkar inte detta resultatet av behandlingen. 

Uppföljningen

För att kontrollera att allt gått bra och att patienten mår bra erbjuds alltid uppföljning. En större klinik i Stockholm har valt att ha kontroll 12 månader efter att behandlingen av åderbråck genomfördes. 

Viktigt med rörelse

För att behandlingen ska ge så bra resultat som möjligt är det viktigt att man är aktiv och rör på sig efter behandlingen. Det ökar på blodcirkulationen, snabbar på den läkning som behöver ske samt minskar risken att det ska bli komplikationer. 

Här kan du läsa mer om åderbråck och åderbråcksbehandlingar.

Källa: Fakta kring hur behandling går till har tagits från en av de större klinikerna i Sverige som behandlar åderbråck. Självklart kan behandlingen vara uppbyggd på något olika sätt hos andra företag. Texten ovan ska främst ses som en allmän beskrivning om hur laserbehandling av åderbråck sker och vad man kan förvänta sig som kund hos en klinik som utför dessa behandlingar. 

Kontakta enbart kända företag inom branschen i det fall behandlingen sker på eget initiativ. 

1 May 2019