Avloppsrensning i Stockholm – undvik reparation av rör

Om du vill undvika kostbara reparationer av avloppsrör, ska du se till att hålla avloppen rena och hela. Anlita en firma som utför avloppsrensning i Stockholm.

Avloppsrör i fastigheter har egenheten att de finns men normalt inte gör något väsen av sig. Skulle de däremot höra av sig med kluckar eller odörer från diskhon eller en golvbrunn, kan det vara tecken på en begynnande kris. Matfett och grövre matavfall bildar successivt avlagringar i avloppsrören och till slut bildas proppar.

Föremål som kastas i toaletten kan fastna i rörkrökar och skarvar och når aldrig fram till sin slutdestination som borde vara avloppsreningsverket. Från golvbrunnar i en dusch kommer hudrester och håravfall som tillsammans med feta tvålrester kan bilda proppar och dålig lukt.

Avloppsrensning i Stockholm – inspektera och spola

Din bostadsrättsförening, där du sitter i styrelsen, har fått ett problem på halsen. Från flera boenden kommer klagomål på dålig lukt från diskhoar och golvbrunnar. Under flera år har ni lyckats hålla hyrorna låga, men kanske till priset av att underhållet försummats. Inför risken att behöva genomföra relining eller stambyten, tar ni nya framåtriktade beslut. Som styrelsemedlem får du i uppdrag att kontakta en firma som utför avloppsrensning i Stockholm.

Efter en inspektion av avloppen med specialkamera, får ni besked om statusen på era avlopp. Som förväntat finns det proppar av olika slag och några rör är skadade. Men vare sig relining eller stambyte behöver göras. Och för att undvika att sådana åtgärder ska behöva göras i framtiden beställer föreningen spolning med högtryck. Läs mer om avloppsrensning på denna sida: https://www.avloppsrensningstockholm.se/ 

9 Jan 2023