Att sälja sitt företag

Börjar det bli dags att göra något nytt eller har livet förändrat sig så att du funderar på att avsluta ditt företag och påbörja en annan bana?

Många olika skäl till försäljning

Det finns många olika skäl till varför man kan vilja sälja företag. Ett kan vara att konkurrensen är väldigt hård och man känner att man inte längre orkar kämpa i motvind. Det behöver dock inte betyda att man behöver försätta sin firma i konkurs. Det kan finnas ett stort värde i tillgångar som varulager eller för all del en god kundbas som en konkurrent kan vara intresserad av. Då är det mycket bättre att få sitt företag värderat och att försöka sälja det istället. 

Samma sak gäller om du känner att du helt enkelt har tröttnat på den verksamhet som du driver nu. Om ditt företag går hyfsat bra så bör det finnas intresse från någon annan som kan tänka sig att köpa din verksamhet om du själv inte vill driva den vidare.

Vilka regler rör mig?

Den som funderar på att sälja sitt företag bör först informera sig om ifall det finns några särskilda bestämmelser i just den branschen. Bland annat så kan vissa verksamheter styras av regler gällande konkurrens och man kan behöva se över om vissa tillstånd behöver förnyas med mera.

Sälja allt eller bara en del av företaget?

Vissa som väljer att sälja sitt företag behåller en vissa andel för att fortsatt kunna dra nytta av verksamheten även efter försäljningen. Ta som exempel någon som äger en firma och säljer hälften av sina andelar för att få in kapital att investera i något annat, men samtidigt äger en andel av firman och fortsätter att jobba inom företaget.

Oavsett vilken form av avyttring av företaget du funderar över bör du ta professionell hjälp med att värdera verksamheten så att du verkligen får skäligt betalt för dina tillgångar.

2 Aug 2019