Asbestsanering med deponering i Stockholm

Många hus från 50-, 60- och 70-talet i Stockholm kan ha asbest i rör, väggar eller tak. Eftersom det är ett skadligt material krävs certifierad asbestsanering.

Asbest var ett mycket användbart material tills man upptäckte att det orsakade stora skador på den mänskliga kroppen. När man river, bryter eller sågar i materialet frigörs det mycket små partiklar som kommer in i lungorna. Partiklarna har små krokar som fäster på lungornas insida och de går inte att ta bort.

Den asbest som syns är nog de flesta numera medvetna om och undviker att riva eller bryta loss materialet. Mycket asbest finns dessvärre dold i rörfogar, under golv och i kakelväggar. För att upptäcka om materialet finns dolt i en byggnad behöver du kontakta en specialist.

Asbestsanering börjar med provtagning och miljöinventering i byggnaden

Det finns stränga regler för vem som får lov att hantera asbest och för hur den ska hanteras. Det damm som bildas när man tar bort materialet får under inga omständigheter komma ut i miljön och därför måste arbetsplatsen isoleras. De som arbetar med asbest behöver utöver sin utbildning speciella skyddsdräkter och redskap.

När du anlitar ett seriöst och erfaret företag för sanering av asbest i Stockholm kan du känna dig trygg med att det kommer att hanteras på rätt sätt. All asbest kommer att försvinna från byggnaden utan att komma ut i miljön. Företaget transporterar dessutom bort materialet till deponi. Att sanera en byggnad från asbest är förutsättningen för en hälsosam inomhusmiljö.

9 Jan 2023