Arbeta som översättare?

En översättare kan arbeta på platser som en översättningsbyrå, vara frilansare (även frilansande kan ske genom översättningsbyråer) eller arbeta för en större internationell organisation, så som FN eller EU, till exempel. Normalt brukar man skilja på facköversättare (de som översätter exempelvis juridiska handlingar eller medicinska texter) och översättare som arbetar mer skönlitterärt. 

Arbetsområden

Det är mycket vanligt att man som översättare nischar sig på ett specifikt område inom en inriktning. En facköversättare kan till exempel ha fördjupad kunskap i medicin eller ekonomi.

  • Facköversättare. En facköversättare har ofta ett eller två ämnesområden man är nischad mot, precis som nämnt ovan. Om det inte är medicin eller ekonomi, kan det till exempel vara teknik eller juridik. Många av uppdragen som inkommer till en facköversättare kommer från myndigheter, men det kan också komma från näringslivet. Dessa översättare kan till exempel frilansa för en översättningsbyrå. Det kan visserligen de andra också, men det här är troligen den vanligast förekommande typen av översättare att stöta på just på en översättningsbyrå.
  • Litterär översättare. En litterär översättare arbetar med skönlitterära texter, till exempel poesi eller romaner. Till skillnad från facköversättare, som arbetar väldigt exakt, är tolkning en stor del av litterära översättares arbetsdagar. Stämningsläge och ton är viktigt att inte förlora när boken översätts från originalspråket. En klar fördel för litterära översättare är att ha en bakgrund, eller annars god kunskap, i det land som boken ”kommer” ifrån.
  • Auktoriserad översättare. Precis som facköversättare, kan auktoriserade översättare jobba med texter inom områden som teknik, ekonomi, medicin eller juridik. Skillnaden är att dessa översättare har genomgått ett prov från Kammarkollegiet, som ger dem behörighet att också arbeta med officiella dokument. Det här kan till exempel vara adoptionshandlingar eller polisutredningar.
  • Översättare för film och tv. Översättare för film och tv arbetar med undertexter. De översätter kort och sammanfattat utan att ta bort meningen ur det som sägs. En speciell programvara finns för att visa texten under rätt tidpunkt.

Utbildning

Det är inte ovanligt att uppdragsgivare kräver att man har en universitetsutbildning i översättning. Annars är det vanligt att man studerar ett språk på högskolenivå, för att sedan ta ett antal nischade kurser mot översättning. För att bli auktoriserad (och kunna översätta officiella dokument, som nämnt ovan) krävs att man genomgår Kammarkollegiets prov. Det är dessa som auktoriserar och för register över översättare med auktorisering. Provet som Kammarkollegiet ordnar hålls årligen.

5 Apr 2018