Anlita någon för skyddsrumsbesiktning

En besiktningsman som utför skyddsrumsbesiktning kommer med tips och förslag gällande åtgärder som behövs för att rummet ska kunna godkännas för sitt ändamål.

Kent skruvade på sig. Det var styrelsemöte i hans BRF och en av punkterna på agendan var skyddsrumsbesiktning. Problemet var att skyddsrummet verkligen inte var i skick för en besiktning – och det var åtminstone delvis hans fel. Han, som hade bott i huset i en herrans massa år, hade aldrig tidigare sett att det faktiskt skulle kunna uppstå ett behov av att använda det skyddsrum som fanns för dess verkliga syfte.

Tanken på ett möjligt krig hade varit väldigt långt borta. Alltså hade han, när behovet av förråd hade blivit allt större, varit den som initierat att rummet togs i anspråk för annat. Där stod alltså både cyklar, barnvagnar och utemöbler numera.

Allt måste inte vara fixat innan en skyddsrumsbesiktning

Detta visste förstås den övriga styrelsen också om. Så när de kommit fram till denna punkt på agendan blev den inledande diskussionen, till Kents lättnad, frågan om var de skulle göra av alla sakerna istället. Dessutom diskuterades det om de skulle utse någon i styrelsen som tog reda på kraven för skyddsrum så att de hade chans att göra åtgärder innan en besiktning.

Men nu tog Kent till orda. Han hade läst agendan ett par dagar innan mötet och kollat upp vad en besiktning innebar. Nu visste han att berätta att de certifierade besiktningsmännen kom med tips och förslag, och allt måste faktiskt inte vara fixat redan innan denne kom.

3 Apr 2023