Alternativ till fängelse

Den som döms för ett brott med fängelse på straffskalan måste inte alltid avtjäna ett fängelsestraff. Många gånger väljer rätten att utdöma någon annan form av påföljd.

Har personen suttit häktad en längre period i väntan på rättegång så brukar den tiden dras ifrån ett eventuellt fängelsestraff. Skulle det visa sig att den tid som återstår blir mycket kort brukar man istället välja en annan påföljd.

Är personen dessutom ostraffad tidigare så brukar man också försöka hitta andra påföljder, även om det givetvis beror på vilket brott det handlar om. Våldsbrott leder oftare till ett fängelsestraff än exempelvis ekonomisk brottslighet.

Rättens bedömning utgår i många lägen ifrån om personen anses utgöra en fara för sin omgivning under det att straffet avtjänas.

Unga förbrytare får sällan fängelse

För unga förbrytare försöker man för det mesta hitta alternativ till fängelse. Har personen ännu inte fyllt 18 år blir påföljden istället ungdomsvård, men även denna kan se ut på olika sätt.

Man undviker helst fängelse för yngre förbrytare då det tyvärr brukar leda till att personen kommer i kontakt med grövre kriminella. Något som motverkar idén med påföljden, nämligen att försöka förhindra att gärningsmannen begår brott igen.

Frivård är billigare för samhället

Där det anses vara möjligt så dömer rätten hellre ut någon form av frivårdsstraff än ett fängelsestraff. En av anledningarna till detta är att landets fängelser redan har en hög beläggning och att fängelseplatserna främst behövs till de brottslingar som har begått grövre brott och kan anses utgöra en fara för andra under strafftiden.

Det är dessutom billigare för samhället att någon tilldöms ett frivårdsstraff. Med frivård kan man exempelvis mena en villkorlig dom där man måste komma på regelbundna möten, att man avtjänar straffet hemma med elektronisk fotboja eller att man får utföra någon form av samhällstjänst.

Just samhällstjänst anses av många som något positivt eftersom den dömde får möjlighet att utföra en för samhället nödvändig arbetsuppgift, får bra erfarenheter och en fot in i ett civilt liv igen.

En bra försvarare hjälper

Den som står åtalad för ett brott med fängelse på straffskalan har i regel rätt till en offentlig försvarare. Man får i de flesta fall själv välja sin försvarare och det kan göra stor skillnad för påföljden om man har en försvarare som har erfarenhet av brottmål. 

18 Sep 2019